Optika+Atomfizika

565 views

 1. A visszavert fénysugarak az optikai tengelyen ugyanazon a helyen metszik egymást
 2. A fókuszpont optikai középpontól mért távolsága
 3. A tükör mögött keletkező kép
 4. Az elektron pozitív töltésű párja
 5. Az elem atommagjai közül mp.-ként ennyi bomlik le (fogalom)
 6. Fotonokból áll
 7. Jele: C
 8. 1897. Az első ...
 9. Az atom tömegének a 99,9%-a az ...-ban van
 10. A proton és a neutron egyesülése
 11. Az a munka, ami az elektron környezetéből való kiszakításhoz szükséges
 12. Az infravörös, látható színkép és az ultraibolya összesítő neve
 13. Jele: f
 14. A fénysugarak a sárgafolt előtt gyűlnek össze
 15. A fénysugarak nem találkoznak egy helyen a szemen belül
14
r
ö
v
i
d
4
p
l
o
á
z
3
l
á
t
s
z
ó
l
a
g
o
s
5
a
k
t
i
v
i
t
á
s
11
k
t
s
i
r
l
o
6
f
é
n
y
13
f
p
r
é
e
s
k
i
v
e
m
n
u
c
n
1
f
12
o
p
t
i
k
a
i
s
z
í
n
k
é
p
ó
15
9
a
t
o
m
m
a
g
a
2
f
ó
k
u
s
z
t
á
v
o
l
s
á
g
ú
z
s
t
7
f
é
10
n
y
s
e
b
e
s
s
é
g
z
i
u
p
g
k
8
a
t
o
m
m
o
d
e
l
n
i
e
t
a
o
n