Математически термини

527 views

  1. Правило, което числено описва връзката между две или повече променливи.
  2. Фракция, чийто знаменател е равен или по-голям от числителя.
  3. Цяло число, което не се дели на 2.
  4. цели числа, по-големи от 1, които са само делими от себе си и 1.
  5. Права линия само с една крайна точка, която се простира безкрайно.
  6. Ъгъл равен на 90 °.
  7. Четириъгълник с точно две успоредни страни.
  8. Мярката колко тежко е нещо.
  9. Мерна единица равна на 1000 метра.
  10. Плоските повърхности върху триизмерен обект.
8
т
е
г
2
н
10
л
и
ц
е
о
п
р
1
ф
о
р
м
у
5
л
а
ъ
в
6
п
ч
и
4
п
р
о
с
т
и
ч
и
с
л
а
а
н
9
к
в
а
и
л
ъ
д
о
г
р
м
ъ
о
3
н
е
ч
е
т
н
о
ч
и
с
л
о
б
7
т
р
а
п
е
ц
ъ
р