Kuiz Fizik Tingkatan 4 Bab 2

101 views

  1. Momentum ialah hasil darab jisim dan
  2. ______ merupakan perubahan momentum
  3. Inersia sesuatu objek bergantung kepada __________ objek itu
  4. Masa, jisim dan tenaga adalah kuantiti
  5. Halaju merupakan kuantiti
  6. Hukum Gerakan Newton Pertama juga dikenali sebagai
  7. Fa = Fb , Daya Paduan adalah
  8. F = ma , F ialah
3
j
6
i
s
i
m
n
e
1
p
r
e
s
c
i
2
i
m
p
u
l
4
7
s
k
a
l
a
r
t
i
8
d
a
y
a
f
n
a
5
v
e
k
t
o
r