Monarchia Absolutna we Francji

68 views

POWODZENIA =)

  1. Gdzie postawiono pałac Ludwika?
  2. Jaki wydano edykt?
  3. Jaka była najwyższa warstwa szlachty we Francji?
  4. Kiedy wydano edykt?
  5. Ile żołnierzy liczyła armia francuska?
  6. Jak nazywano Ludwika XIV?
3
a
4
1
r
5
2
5
0
t
y
s
i
ę
c
y
9
s
8
t
o
1
w
k
e
r
6
k
r
ó
l
e
m
s
ł
o
ń
c
a
s
c
2
n
a
n
t
e
j
s
k
i
j
l
a
u