DRUHÁCI: opěrná, pohybová a trávicí soustava živočichů

462 views

 1. předchůdce kosti u strunatců (česky struna)
 2. opěrná soustava u kroužkovců je:
 3. Čím je tvořen exoskelet pláštěnců?
 4. Jak se nazývá typ opěrné soustavy u obratlovců?
 5. Jaký orgán používají k pohybu kořenonožci (měňavky)?
 6. podkožní svalový vak najdeme u:
 7. Jaká svalovina netvoří srdce a nejde ji ovládat?
 8. Příčně pruhovaná svalovina se jinak také nazývá:
 9. Do pohybové soustavy obratlovců patří pouze _______ svalovina.
 10. Barvu pokožky mají na starost tzv. ____________ buňky.
 11. tvrdá vrstva nebuněčné hmoty na pokožce bezobratlých se nazývá:
 12. Rohy jsou na rozdíl od parohů deriváty kůže a jsou ______
 13. Jak se nazývá největší kožní žláza na těle člověka?
 14. Která žláza ústí do vlasového folikulu?
 15. Do opěrné soustavy patří chorda, chrupavka, kost a _______
4
e
n
13
m
d
7
h
l
a
d
k
á
o
12
d
é
s
3
t
u
n
i
c
i
n
e
14
m
č
11
k
u
t
i
k
u
l
a
5
p
a
n
o
ž
9
k
y
e
é
1
c
z
á
o
l
h
15
v
a
z
i
v
o
s
10
p
i
g
m
e
n
t
o
v
é
v
t
t
r
á
e
d
r
2
h
y
d
r
o
s
t
a
t
i
c
8
k
á
n
o
í
s
6
b
e
z
o
b
r
a
t
l
ý
c
h
e
r
n
í