Crosswords Puzzle

238 views

Математическа кръстословица

  1. Математически знак
  2. Страна в правоъгълен триъгълник
  3. Геометрична фигура
  4. Сбор на страните на фигура
  5. Отсечка, на която единият край е избран за първи, а другият за втори
  6. Числа, които представят части от една цяла единица
  7. Система в геометрията,която използва числа,за да определи положението на точките
  8. Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета
  9. Ъгъл, равен на 90 градуса
  10. Алгебричен израз, който съдържа радикал
8
2
к
а
3
т
е
т
р
6
д
р
о
б
4
п
е
р
и
м
е
т
ъ
р
а
с
9
п
р
а
5
в
т
е
е
н
ц
к
и
т
7
к
о
о
р
д
10
и
н
а
т
н
а
р
р
а
ц
и
о
н
а
1
п
л
ю
с
е
н