Аз и моето здраве

93 views

  1. Служи за опора и движение на тялото.
  2. Орган, който движи кръвта.
  3. Начин на поведение за опазване на здравето.
  4. Вещества, необходими за растежа и здравето на човека.
  5. Орган на дишането
  6. Орган, в който се събира и смила храната.
  7. Вещество, което прави костите по - здрави.
  8. Твърди израстъци в устата, с които отхапваме и дъвчем храната.
7
к
а
5
б
л
е
2
с
ъ
р
ц
е
л
4
в
и
т
а
м
и
н
и
й
д
р
о
б
о
в
6
с
1
с
к
е
л
е
т
о
8
з
м
ъ
а
б
3
х
и
г
и
е
н
а